Call:0949867416-0982985059

BÁO GAS KHÔNG DÂY KARASSN MODEL: KS-338A

BÁO GAS KHÔNG DÂY TẦN SỐ 433 MHz
– Nguồn cấp: AC220V/50Hz
– Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C, độ ẩm: 10% ~ 90%
– Cường độ âm báo: 85dB
– Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm: KS-258B, KS-269C, KS-858E, KS-899, KS-899GSM