Call:0949867416-0982985059

BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP – MODEL: KS-60B

BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP
– Tần số hoạt động: 315MHz
– Thiết lập trước 3 độ nhạy khác nhau.
– Khoảng cách dò: 4 – 8m, góc dò 110° x 35°
– Nguồn cấp: AC220V ± 15%, DC9.6 – 12V
– Dòng tĩnh: ≤ 15mA, dòng hoạt động: ≤ 150mA
– Cường độ âm báo: 80dB.
– Kèm 2 Remote điều khiển

Category: