Call:0949867416-0982985059

CẢM BIẾN KHÓI CÓ DÂY MODEL : NX-2412

CẢM BIẾN KHÓI CÓ DÂY:
Đầu dò khói 2412 Product of System Sensor (USA)
Kết nối với Tủ Networx và Karassn