Call:0949867416-0982985059

CẢM BIẾN NHIỆT CÓ DÂY MODEL : NX-5610

CẢM BIẾN NHIỆT CÓ DÂY:
Đầu dò nhiệt 5601 Product of System Sensor (USA)
Kết nối với Tủ Networx và Karassn