Call:0949867416-0982985059

CÔNG TẮC KHẨN KHÔNG DÂY MODEL : KS-11D

CÔNG TẮC KHẨN KHÔNG DÂY
– Tần số 433,92 MHz
– Khoảng cách kết nối với trung tâm: 50 ~ 100m.
– Kết nối với các trung tâm báo động: KS-258B2,
KS-269C, KS-858E, K899, KS-899GSM