Call:0949867416-0982985059

ĐẦU DÒ KHÓI CÓ DÂY MODEL: AH-0311-4

CẢM BIẾN KHÓI CÓ DÂY:
– Đầu dò khói  12VDC.
– Cường độ dòng tĩnh : 35µA.
– Cường độ dòng hoạt động:  120mA.
– Cường độ báo động: 40mA,
– Tuân theo chuẩn EN54, UL268.
– Nhiệt độ hoạt động: -0°C~+55°C,
– Vật liệu : nhựa chống cháy . Tầm xa đi dây > 400m
– Kết nối với các trung tâm báo động có dây: KS-58E, KS-899, KS-899GSM, NX