Call:0949867416-0982985059

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA MODEL: ABT-60/80/100/150M

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA
Khoảng cách quét: 60/80/100/150 Mét
Góc điều chỉnh: ± 90° (Horizontal), ± 10° (Vertical)
Thời gian đáp ứng: 50 – 700ms
Ngõ ra báo động: AC/DC30V/0.5A max
Nguồn cung cấp:  DC13.8 ~ 24V
Kích thước (H)x(W)x(D): 171x82x77mm