Call:0949867416-0982985059

ĐẦU PHOTO BEAM 4 TIA MODEL: QUAD-50CS/100CS/150CS/200CS

ĐẦU PHOTO BEAM 4 TIA
Khoảng cách thu/phát: 50m – 200m Outdoor, 100 – 400m Indoor
Góc điều chỉnh: ± 90° (Horizontal), ± 15° (Vertical)
Thời gian đáp ứng: 50 – 700ms
Ngõ ra báo động: 120V/1A, NO/NC
Nhiệt độ sử dụng : -25oC ~ +55oC
Nguồn cung cấp:  AC/DC 12 ~ 24V
Kích thước (H)x(W)x(D): 387x113x110mm
Trọng lượng: 2,6Kg