Call:0949867416-0982985059

REMOTE ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY KARASSN MODEL: KS-12B

REMOTE ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY
Tần số hoạt động: 433,92MHz
Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 50m.
Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
Dòng tĩnh ≤ 5µA, dòng hoạt động ≤ 10mA
Kết nối với các trung tâm: KS-258B2, KS-269C, KS-858E, KS-899, KS-899GSM